Marxismo at Kapootang Panlahi Ngayon

image

 
Itong larawan ay isang patalastas na pinapakita na ang sabon ay pwedeng mamuti ng balat ng mga tao. Sa larawan, pwede kang makita na sa kaliwa, ang balat ng babae ay kayumanggi. Sa kanan, ang balat ng babae ay puti. Meron rin sabon sa larawan dahil gusto ng kumpanya ipakita na ang sabon nila ay pwedeng mamuti ng balat ng mga tao. Sa larawan, may texto na sinabi “Skin Whitening Soap”. Ito ay ipinapakita na ang sabon ay mas nakatuon sa balat at hindi sa linis ng katawan.

Ang mga tao ngayon ay gustong mamuti ng balat nila. Dati sa laon na panahon, ang mga tao ay naniwala na kung kulay puti ang balat nila, mas malakas sila kaysa sa mga tao na kulay kayumanggi. Ito ay dahil sa mga Amerikano. Ang mga Amerikano ay kumukuha ng mga Aprikano at puwersahin sila maging isang alipin. Dahil sa ito, may maraming tao ngayon na naniniwala na masmabuti ung mga tao na kulay puti ng balat kaysa sa tao na kulay kayumanggi. Ngayon, may maraming taong gusto mamuti ung mga balat nila. Ito ay pinapakita ng kapootang panlahi. Ang mga tao ay palaging gustong may mas maraming kapangyarihan kaysa sa mga ibang tao. Dahil naniwala nila na kung puti ang balat nila mas maraming kapangyarihan kaysa sa mga tao makadilim, hinahanap nila ng mga paraan na mamuti ang balat nila. Ang resulta ng ito ay ang mga kumpanya gumawa ng paraan para mamuti ang balat ng mga tao. Ang ginagawa nila ay mga sabon o losyon na mamuti ng balat.

Itong larawan ay pinapakita ng marxismo. Ang larawan ay pinapakita ng dalawang babae. Isa ay kulay kayumanggi at ang pangalawa ay kulay puti. Ipinapakita na ang mga babae na puti ay mas malakas at mas may kapangyarihan kaysa sa mga babe na may kayumanggi ung balat. Ang mga babae ngayon ay palagi gustong maging puti para raramdaman nila na importante sila. Gusto ung mga babae mamuti rin dahil naniniwala nila na ang mga lalaki ay masgustong ng mga babae na puti. Ito ay pinapakita ng marxismo dahil ang larawan ay sinasabi na ang mga babae na may mas maputi ng balat ay mas mabuti at may kapangyarihan. Ang produkto na ito ay para sa mga babae na gustong mamuti ng mga balat nila parang pwede silang ramdam na importante sila. Dahil gusto ung mga babae na puti na balat, ang mga babae ay magbibili at magbilili. Ang resulto na ito ay ang mga kumpanya ay magiging mas mayaman ay ang mga pulubi ay magiging masmahirap.

Itong produkto ay gusto ng mga Pilipinos dahil ang mga Pilipinos ay kayumanggi kagaya ng babae sa kaliwa ng larawan. Ang mga Pilipinos ay palaging pinaguusapan na mababa sila at pulubi dahil sa kulay ng balat nila. Isang patunay ay ang sinabi sa “http://www.filipiknow.net/filipino-obsession-white-skin/” Sinabi nila na kung puti ang balat mo sa Pilipinas, meron kang kalamangan kagay ng humanga ng mga tao. Isang halimbawa sa Pilipinas ay ang mga artista o aktor. Maraming aktor o artista ay puti kagay ni Angel Locsin o si Vice Ganda. Dahil sa ito, ang mga Pilipino ay kumikita ng baba sa sarili kagaya sa mga ibang tao sa ibang bansa, gusto nilang mamuti ang balat nila. Gusto nila ng mga produkto kagay ng larawan dito. Ang mga Pilipinos ay gumagawa ng mga paraan parang mamuti ang balat nila kaya may mga produkto ng Palmolive, Pond’s Pearl at iba pang sabon sa Pilipinas.

Sa lahat, ang larawan ay pinapakita ng marxismo at kapootang panlahi. Ang mga tao ngayon ay naniniwala na masmabuti at may kayumanggi kung puti ang balat nila. Ang mga babae rin ay gustong kumuha ng mga ito dahil kung puti ang balat nila, raramdaman nila na importante sila sa mga tao. Ang mga Pilipinos rin ay gusto na ito dahil palagi silang naguusap na mababa sila at hindi sila importante. Para sa akin, ito ay mali dahil kung gusto nilang mamuti ang balat, sinasabi nila na ayaw nila ang sarili dahil pinapalitan nila ang kulay ng balat nila parang raramdaman nila na maganda sila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: